ริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

เป็นสื่อกลางในการรับทำวีซ่าและยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทุกประเภทมีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 7 ปี โดยมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่คอยดูแลและให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาการทำวีซ่า และงานบริการอื่นๆอย่างเต็มความสามารถ

กรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่ามา เราพร้อมให้คำปรึกษาถึงปัญหาของท่านช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งใหม่หรืออุทธรณ์กับทางสถานฑูตอีกครั้ง

We can make you successful

        ขั้นตอนการขอวีซ่านั้น เราจะต้องทราบขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวของเราเอง หรือเอกสารของผู้เชิญ/ผู้สปอนส์เซอร์ ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รวมไปถึงจดหมายแนะนำตัวเอง บางประเทศจะใช้จดหมายเชิญจากสถานฑูลเป็นผู้ออกจดหมายเชิญ และบางประเทศสามารถเขียนจดหมายเชิญได้ 

        ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ เรารวบรวมไว้ในเวปนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่ารวมถึงขั้นตอนการขอวีซ่า หากท่านไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามหรือให้เราเป็นตัวกลางในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการในการยื่นวีซ่าตั้งแต่จองคิวยื่นวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร และขอยื่นวีซ่ากับทางสถานฑูลหรือศูนย์ยื่นวีซ่า 

ประเภทของวีซ่า

1.วีซ่าชั่วคราว

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa)

 • วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมแฟน (Visitor Visa)

2.วีซ่าถาวร

 •  วีซ่าแต่งงาน หรือคู่หมั้น Settlement (Marriage Visa or Fiancé Visa)

 
Click me!
รับจดทะเบียนสมรส
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ/Married in Thailand

 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ/Registration of marriage abroad

 • รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประไทย ระยะสั้น และ ระยะยาว

 
 

 

Click me!
งานด้านบริการ
 • แปลเอกสาร

 • แปลเอกสารรับรองกระทรวง

 • ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • ขอใบอาชญากรรม CID

 • จองตั๋วเครื่องบิน

 • จองโรงแรม

 • ประกันทุกชนิด

 
Click me!