จดทะเบียนชาวต่างชาติ

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรส เรามีบริการจดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน โดยพนักงานของเราจะเป็นผู้พาท่านไปยังเขตและอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลาและเบื่อหน่ายกับการรอคอย อีกทั้งยังมีบริการยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรโดยบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการทุก ขั้นตอนจนท่านได้รับวีซ่า